กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒


     วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ มีนางจุรีพร  ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน  ณ ห้องพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์  ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share