กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒o/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จัดโครงการส่งเสริม ทักษะชีวิตโดยใช้สติและสมธิเป็นฐาน


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จัดโครงการส่งเสริม ทักษะชีวิตโดยใช้สติและสมธิเป็นฐาน

ณ โรงเรียนนครไทย ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๕  เดือน จัดระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ ๑ ชั่วโมง กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษษปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๖
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share