กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดป่าอภัยวัน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมและโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒


ชุมชนคุณธรรมวัดป่าอภัยวัน ร่วมกับ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมและโรงเรียนบ้านวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  ระหว่างวันที่ ๑๔ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมี พระมหาอำนวย  โชติปญโญ เจ้าอาวาสวัด/ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ ประธานโครงการฯ     ณ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าอภัยวัน  ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share