กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๖/๒๕๖๒

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี. มอบหมายให้ นางพรทิภา สุวรรณเลิศ และนางสุมนา ม่วงหมู่ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร อำเภอท่าวุ้ง


วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

 นางจุรีพร  ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี. มอบหมายให้ นางพรทิภา สุวรรณเลิศ  และนางสุมนา ม่วงหมู่ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร อำเภอท่าวุ้ง ดังนี้                   

๑.วัดสามัคคีธรรม

๒. วัดมุจลินทร์

๓. วัดคลองเม่า
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share