กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๖/๒๕๖๒

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร "เยาวชน ต้นกล้าคุณธรรม" รุ่นที่ ๗/๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒


วันที่  ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร "เยาวชน ต้นกล้าคุณธรรม" รุ่นที่ ๗/๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม (วัดกลาง)อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share