กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/o๖/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดพังงา มอบหมายนายพิชัยยุทธ สิงห์สหาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวัง ปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษาทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดพังงา


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา มอบหมายนายพิชัยยุทธ สิงห์สหาย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางนัทธมน ไทยแท้ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและนางสาวดาริกา สุขกลับ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษาทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ) จังหวัดพังงา ณโบราณสถานวัดคีรีเขต อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนางเสริมกิจ ชัยมงคลผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share