กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดประมวลราษฎร์ ร่วมกับ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒


ชุมชนคุณธรรมวัดประมวลราษฎร์ ร่วมกับ โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่  ๒๑ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ จำนวน ๑๕๙ คน

ณ ชุมชนคุณธรรมวัดประมวลราษฎร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share