กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ จัดประเพณีทำขวัญข้าว "ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน วิถีถิ่นควนชะลิก"


23 มิถุนายน 2562

 ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ จัดประเพณีทำขวัญข้าว "ขวัญข้าว ขวัญแผ่นดิน วิถีถิ่นควนชะลิก"

มีกิจกรรมดังนี้

1.ขบวนแห่ขวัญข้าวจากหน่วยงานราชการ และขวัญข้าวของชาวนาต.ควนชะลิก

2.พิธีหมอทำขวัญข้าว และพิธีสงฆ์สมโภชขวัญข้าว

3.รำบูชาพระแม่โพสพ โดยชาวนา 120 คน

5.ออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์จากครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนคุณธรรมฯ

6.จัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ

โดยมี นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมและได้สนับสนุนงบประมาณจาก สป.วธ. เพื่อร่วมจัดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีผู้ร่วมงานจำนวนมาก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share