กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนชุดการแสดง " โขน" ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


วันที่ ๒๓ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนชุดการแสดง " โขน" ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรม จำนวน ๕๐ คน โดยอาจารย์วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุง เป็นวิทยากร เพื่อจัดแสดงผลงาน ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share