กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดประดิษฐาราม ประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันอาสาฬหบูชา


๒๔ มิ.ย. ๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดประดิษฐาราม  ประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันอาสาฬหบูชา  โดยมีพระครูพิสิฐปุญญากร เจ้าอาวาส ประธานฝ่ายสงฆ์  ผอ. วัชรินทร์  ศรีสุขใส  ผอ.โรงเรียนวัดประดิษฐาราม ประธานฝ่ายฆารวาส  มีพัฒนาอำเภอ และนักวิชาการวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม  ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดประดิษฐาราม  ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share