กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๖/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดกำแพงมณี อำเภอบางกระทุ่ม ร่วมดำเนินงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม ไม่เสพ ไม่ท้อง เราป้องกันได้ ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓


วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดกำแพงมณี อำเภอบางกระทุ่ม ร่วมดำเนินงานโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจคุณธรรม ไม่เสพ ไม่ท้อง เราป้องกันได้ ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓  มีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ๖๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share