กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนชุดการแสดง " ดิเกฮูลู ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน. ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด


วันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

 จังหวัดพังงา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนชุดการแสดง " ดิเกฮูลู ณ โรงเรียนบ้านบ่อแสน. ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด

จังหวัดพังงา มีเยาวชนเข้าร่วมการอบรม จำนวน 115 คน โดยคณะวิทยากรจากจังหวัดยะลา เพื่อจัดแสดงผลงาน ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

 

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share