กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๖/๒๕๖๒

บุคลากรจากสวจ.ตรัง ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา จ.ตรัง ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.

บุคลากรจากสวจ.ตรัง ได้ออกติดตามผลการดำเนินงานเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา จ.ตรัง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระงาม /วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง/วัดสาริการาม/วัดนิคมประทีป.
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share