กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๖/๒๕๖๒

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒


วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจิตรา ชิณบุตร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 6/2562 ณ วัดพุน้อย ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share