กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/o๖/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดงานท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านบางเกตุ "ตามรอยชะคราม ลึกล้ำบางเกตุ"


วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดงานท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านบางเกตุ "ตามรอยชะคราม ลึกล้ำบางเกตุ" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านบางเกตุ หมู่ที่ ๗ ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share