กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ และโครงการศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นวันที่ ๒ โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นพิธีเปิดงานโครงการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสฤษฏ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอเสนางคนิคม เป็นประธานในพิธีเปิด  หลังจากนั้น เป็นการประกอบพิธีของแต่ละศาสนา ศาสนาพุทธ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานขอพร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ การเสวนาในหัวข้อ หลักธรรมและข้อปฏิบัติในแต่ละศาสนา โดยผู้นำทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ เยาวชนตัวแทนศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ การฝึกปฏิบัติในเรื่องศาสนพิธีและมารยาทไทย โดยกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ และการมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share