กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๗/๒๕๖๒

คณะสงฆ์อำเภอนิคมพัฒนา ร่วมกับชุมชนคุณธรรม วัดคลองตาทัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น.

 

คณะสงฆ์อำเภอนิคมพัฒนา ร่วมกับชุมชนคุณธรรม วัดคลองตาทัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง  โดยมีพระครูไพโรจน์อริญชัย เจ้าคณะอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธานฝ่าย

พระสงฆ์ และนายวัลลภ คีรีแลง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะสงฆ์อำเภอนิคมพัฒนา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจำนวน ๒๐๐ คน ในการนี้ นางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเสาวณี  โกเมนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  ผู้ประสานงานประจำอำเภอนิคมพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรม

ณ ชุมชนคุณธรรม วัดคลองตาทัย ต.พนานิคม  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

 

รายงานโดย  นางเสาวณี โกเมนท์  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share