กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๗/๒๕๖๒

นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดแสดงผลงานสืบทอดมรดกภูมิปัญญา ด้านศิลปะการแสดง


วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๖๗๒ เวลา ๑๓.๑๕ น.

นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดแสดงผลงานสืบทอดมรดกภูมิปัญญา ด้านศิลปะการแสดง โดยเยาวชนต้นแบบจังหวัดพังงา "โขน กลองยาว และลิเกฮูลู" ในโครงการการใช้เอกลักษณ์จากศิลปะการแสดงพื้นบ้าน สร้างสรรค์ศิลปะการแสดงพื้นถิ่น ณ หอประชุม. ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share