กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดงานท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านช่องสะแก "ช่องสะแก แลสำเภา เคล้าตาลตึง คลึงปูนปั้น" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว


วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดงานท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านช่องสะแก "ช่องสะแก แลสำเภา เคล้าตาลตึง คลึงปูนปั้น" ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านข่องสะแก ต.ช่องสะแก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดย นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share