กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๑/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดห้วยดั้ง ศพอ.วัดห้วยดั้ง จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมระหว่าง ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒


วันที่๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

 

ชุมชนคุณธรรมวัดห้วยดั้ง ศพอ.วัดห้วยดั้ง จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมระหว่าง ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดห้วยดั้ง อำเภอพรหมพิราม กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มเติมในมิติของการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักคำสอนทางศาสนา และวิถีวัฒนธรรมอันดีงามเข้ามาในชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share