กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๒/o๗/๒๕๖๒

จังหวัดหนองคายจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒


วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 จังหวัดหนองคายจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดนวติดถาราม ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย   ประธานพิธีเปิด โดย นายพศิน  นาชัยโชติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ผู้แทนนายอำเภอโพนพิสัย  ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share