กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


     วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางธนพร จินาพร นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ พร้อมข้าราชการในสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริมการทำอาหารพื้นบ้าน (สาธิตการทำข้าวต้มมัด) และแจกเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักงานฯ และองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share