กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๓/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

จังหวัดหนองบัวลำภู โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จังหวัดหนองบัวลำภู

โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ  โดยมีกิจกรรม ดังนี้

      ๑) การบรรยายหลักธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย พระครูปทุมธรรมาภิบาล รองเจ้าอาวาสวัดมหาชัย   เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (ธ)

      ๒) การสาธิตมารยาทไทย โดย บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู

      ๓) การบรรยายแนวทางและความสำคัญของการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ โดย พระสุลิขิต คําภีร์โร

ณ วัดมหาชัย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม      สำงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share