กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดตาลเอน, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ


วันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดตาลเอน, ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์  เจ้าอาวาสวัดตาลเอน ให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในการจัดโครงการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ คน

 

ลลิตา ผะลิคามิน/รายงาน

วัดตาลเอน/ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share