กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๔/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่าหลวง โดยนำการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่    กรกฏาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

นางจุรีพร  ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้ นางบุญเรือน  เผ่าเพ็ง นักวิชาการวัฒนธรรม ชำนาญการ  เข้าร่วม

ประชุมกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่าหลวง  โดยนำการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดถวายเทียนพรรษา  ประจำปี ๒๕๖๒  แจ้งที่ประชุม โดยมี นายวิจิตร  วาททัศนะ  นายอำเภอ ท่าหลวง  เป็นประธานการประชุม  ณ หอประชุมอำเภอท่าหลวง  จังลพบุรี

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share