กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรี


วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาจังหวัดลพบุรี เป็นวันที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการสร้างมูลค่าเพิ่ม การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นบ้านจากชุมชนคุณธรรมในจังหวัดลพบุรี จำนวน ๒๖ แห่ง  นิทรรศการความรู้ด้านวัฒนธรรม และการประกวดผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรม โดยนางจุรีพร  ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ชุมชนคุณธรรมที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๖ แห่ง ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share