กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ วัดจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี


วันศุกร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวอริสรา คำชารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และ ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอ  ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ  วัดจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี

  เพื่อประชุมผู้นำชุมชน ผู้แทนวัด ผู้แทนโรงเรียน โดยได้ชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อม รับการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมกับชุมชนในการจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น

    ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเรา ทำความดีด้วยหัวใจขุดลอกคลอง และสำรวจแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share