กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดงานท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านดงห้วยหลวง"ตามรอยตาล เบิกบานหัวใจ” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว


วันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดงานท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านดงห้วยหลวง"ตามรอยตาล เบิกบานหัวใจตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านดงห้วยหลวง ตำบลบ้านทานอำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โดย นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านลาด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share