กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.

 นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ประธาน) พร้อมด้วยนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช บุคลากรในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน  เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share