กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณาราม ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมตลาดสุวรรณคูหา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันตัดหญ้ารอบชุมชน ปัดกวาดถนนสาธารณะ ในตลาดตำบลสุวรรณคูหา


วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ) วัดสุวรรณาราม ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมตลาดสุวรรณคูหา  จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ช่วยกันตัดหญ้ารอบชุมชน ปัดกวาดถนนสาธารณะ ในตลาดตำบลสุวรรณคูหา กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยรอบชุมชน มีจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาด ประมาณ  ๓๐ คน

 รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share