กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

นายบรรทูล อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านด่านช้าง (ศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ) บ้านด่านช้าง อำเภอวังโป่ง


๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายบรรทูล อิ่มสุขศรี วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านด่านช้าง (ศูนย์สาธิตผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ) บ้านด่านช้าง อำเภอวังโป่ง เพื่อติดตามการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product Of Thailand : CPOT) "หาบเงินหาบทองจากเชือกมัดฟาง และ "โตก    ชั้นจากหญ้าแฝก
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share