กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๗/๒๕๖๒

นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑๓ คน ร่วมโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” โดยร่วมพิธีเปิดโครงการและพัฒนาทำความสะอาดวัด


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.

นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี นำข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑๓ คน ร่วมโครงการ "จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานโดยร่วมพิธีเปิดโครงการและพัฒนาทำความสะอาดวัด ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share