กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะจันทร์ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวิถีอันดีงามให้ชาวชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรม ปลูกต้นรวงผึ้ง การแสดงธรรม และมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่


วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

ชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะจันทร์ร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านบัวจันทร์ ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและรักษาวิถีอันดีงามให้ชาวชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรม  ปลูกต้นรวงผึ้ง การแสดงธรรม และมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share