กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมเสวนาผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT)


วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 นางกรรณิกา เอี้ยวสกุลรัตน์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวลางสาด พุ่มดอกไม้ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นางรัตน์ทวิพร มีสุข นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางอัจฉรี เสริมทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้านชุมชนคุณธรรมฯ บ้านดอนใน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากธูปฤาษี เข้าร่วมเสวนาผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) กับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ นักออกแบบสร้างสรรค์  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  โดยมี นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share