กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๗/๒๕๖๒

วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องศาสนพิธี แก่นักเรียนผู้อบรมโครงค่ายคุณธรรมสร้างเยาวชนต้นแบบ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐.- ๑๖.๐๐ น.

วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องศาสนพิธี แก่นักเรียนผู้อบรมโครงค่ายคุณธรรมสร้างเยาวชนต้นแบบ รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนธารนพเก้า อ.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share