กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดทุ่งสว่างจัดพิธีเข้าปริวาสกรรม ของพระภิกษุ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ ปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์วารีวิเวกนายวน


วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดทุ่งสว่างราษฎร์บำรุง บ้านข่าใหญ่ หมู่ ๓ ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู   จัดพิธีเข้าปริวาสกรรม ของพระภิกษุ มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุ ปฏิบัติธรรม ณ  สำนักสงฆ์วารีวิเวกนายวน โดยมี พระครูประทุมธรรมสโรภาส เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างราษฎร์บำรุง ประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๓ ตำบลข่าใหญ่ ฝ่ายฆราวาสมีพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีปริวาสกรรม ประมาณ  ๑๕๐ รูป/คน

 

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share