กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ คณะกรรมการประเมินชุมชนคุณธรรมระดับอำเภอ ลงพื้นที่ประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๕ แห่ง ในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร


วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ คณะกรรมการประเมินชุมชนคุณธรรมระดับอำเภอ ลงพื้นที่ประเมินชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ๕ แห่ง ในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ และนำเสนอผลการคัดเลือกให้คณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดพิจารณาและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดสระแก้วต่อไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share