กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๗/๒๕๖๒

ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา


วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดยชุมชนคุณธรรมวัดไผ่โสมนรินทร์ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด, สภาวัฒนธรรมอำเภอ, สภาวัฒนธรรมตำบล, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ, ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และพุทธศาสนิกชน โดยมีพระครูเวฬุวันพัฒนาทร ประธานชุมชนคุณธรรมวัดไผ่โสมนรินทร์ เจ้าอาวาสวัดไผ่โสมนรินทร์ เจ้าคณะตำบลสวนพริก ประธานฝ่ายสงฆ์  

 

ในการนี้นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการสำนักวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

สุณิสา โกศินานนท์ :รายงาน

ชุมชนคุณธรรมวัดไผ่โสมนรินทร์ :ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share