กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๗/๒๕๖๒

นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมการสาธิตและการจัดแสดงภูมิปัญญาการทำธุง และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม


          วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายไชยนันท์  แสงทอง  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมการสาธิตและการจัดแสดงภูมิปัญญาการทำธุง และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ตามโครงการสืบสานงานศิลป์ ถิ่นโคราช ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ปราสาทพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share