กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านใหม่ศรีทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปัดกวาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ถนนโดยรอบชุมชน


วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านใหม่ศรีทอง หมู่ ๖ ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู : จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ทำความสะอาด ปัดกวาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ถนนโดยรอบชุมชน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๔๐  คน

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share