กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดคมนียเขจัดกิจกรรมค่ายยุวพุทธเด็กดีมีคุณธรรม มีเด็ก เยาวขน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐ คน


   ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดคมนียเขต อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาร่วมกับโรงเรียนบ้านบางเนียง จัดกิจกรรมค่ายยุวพุทธเด็กดีมีคุณธรรม มีเด็ก เยาวขน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๗๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share