กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดศิริชัยเจริญ จัดกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนไทย ป้องกันการทุจริต พ้นภัยยาเสพติด ทำความดีถวายในหลวง


วันที่ ๑๘- ๑๙  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ศาสนสถานลานธรรม ลานวิถีไทย และ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศิริชัยเจริญ ตำบลโนนสัง  อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม คณะครู นักเรียน  จัดกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมนำสุข พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เยาวชนไทย ป้องกันการทุจริต พ้นภัยยาเสพติด ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา โดยมี พระครูโกวิทสุดตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริชัยเจริญ ผู้อำนวยการ ศพอ.วัดศิริชัยเจริญ และศาสนสถานลานธรรม ลานวิถีไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน มีคณะครู นักเรียน เข้ารับการอบรม จำนวน  ๓๙๕ คน

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share