กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ)


วันพุธที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา๐๙.๐๐ น.

         นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นางสาวระวีวรรณ โตวารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และนางศศิรัช์ ชูมา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ) ณ ชุมชนคุณธรรมวัดต้นชุมแสง ตำบลงิ้วลาย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อรอรับการตรวจประเมินจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share