กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการวิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๗ พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น

 

    นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาวนลินวรรณ บัวขจร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายภูริน กสิณฤกษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการวิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต ๗ พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

     ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอา เราทำความดีด้วยหัวใจครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง รวมถึงโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ บึงบ้านหัววัง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ อันจะนำประโยชน์มาสู่ทรัพยากรทางธรรมชาติที่จำเป็นและเกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านในพื้นที่อย่างยั่งยืน

     ภายในกิจกรรม มีการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา ฟื้นฟูพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ โดยมีผู้ว่าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share