กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดงานท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านน้ำทรัพย์ "เมืองฟอกอากาศ รักษ์สุขภาพใจกาย สไตล์น้ำทรัพย์” ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว


วันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดงานท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมบ้านน้ำทรัพย์ "เมืองฟอกอากาศ รักษ์สุขภาพใจกาย สไตล์น้ำทรัพย์ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ณ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านน้ำทรัพย์ ตำบลแก่งกระจาน  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  โดย นายกอบชัย  บุญอรณะ     ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share