กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๗/๒๕๖๒

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาลา ๑๑๔ วัดม่วยต่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีพระครูวิรัช วิริยธมฺโม พระวิทยากร กล่าวสัมโมทนียกถา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share