กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดย นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธี นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู-นักเรียนและประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ พระวิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share