กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๗/๒๕๖๒

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมหลัก ๔ ประการ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.

 นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่คุณธรรมหลัก 4 ประการ วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562  ณ วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี โดยมี นางศรีนวล ลัภภิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share