กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านวังโปร่ง หมู่ ๔ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ของทุกเดือนตามถนนสายบุญบ้านวังโปร่ง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง มีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทำบุญ ประมาณ ๑๒๐ รูป/ คน


วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร บ้านวังโปร่ง หมู่ ๔ ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู   จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ของทุกเดือนตามถนนสายบุญบ้านวังโปร่ง ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง มีพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทำบุญ ประมาณ ๑๒๐  รูป/ คน

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share