กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปัดกวาด เก็บขยะ ตัดหญ้าตามถนนสายหลัก บริเวณวัด


วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู  จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ทำความสะอาด ปัดกวาด เก็บขยะ  ตัดหญ้าตามถนนสายหลัก  บริเวณวัด โดยรอบหมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๒๐  คน

รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู




แชร์


Facebook share Twitter share LINE share